võtame vastu 1.klassi õpilaste dokumente

Võtame vastu 1. klassi õpilaste dokumente:

Vastuvõtt 1. klassi 2018/2019. õppeaastaks

 

Dokumentide vastuvõtt lapsevanematelt toimub kuni 22. juunini.

Vanemal palume esitada alljärgnevad dokumendid:

  • Avaldus (palume täita kohapeal)
  • koopia sünnitunnistusest
  • tervisekaart (väljastab perearst)
  • koolivalmiduskaart (väljastab koolieelne lasteasutus)

Dokumentide vastuvõtt  E-R 9.00-15.00