Tunniplaan

1.klass

 

ESMASPÄEV

TEISIPÄEV KOLMAPÄEV NELJAPÄEV

REEDE

1. Eesti keel   – Matemaatika Matemaatika Loodusõpetus
2. Eesti keel Loodusõpetus Eesti keel kunst/tööõp Eesti keel
3. Matemaatika Matemaatika Muusika Eesti keel   –
4. Kunstiõpetus Eesti keel kunst/tööõp Arvutiõpetus
5. Muusika  Kehaline Kehaline

 

2. klass

 

ESMASPÄEV

TEISIPÄEV KOLMAPÄEV NELJAPÄEV

REEDE

1. Eesti keel Kehaline Matemaatika Matemaatika Loodusõpetus
2. Eesti keel Loodusõpetus Eesti keel  Kunst/tööõp Loodusõpetus
3. Matemaatika Matemaatika Muusika   – Eesti keel
4. Kunst/tööõp Eesti keel Kunst/tööõp Kehaline Arvutiõpetus
5. Muusika Kehaline Kehaline
6.
7.

 

3. klass

 

ESMASPÄEV

TEISIPÄEV KOLMAPÄEV NELJAPÄEV

REEDE

1. Eesti keel Eesti keel Eesti keel Eesti keel Eesti keel
2. Inglise keel Matemaatika Matemaatika Eesti keel Inglise keel
3. Matemaatika Inglise keel Loodusõpetus Inglise keel Matemaatika
4.  Kunsti/tööõp Loodusõpetus Muusika Kehaline Kunsti/tööõp
5.  Kunst/tööõp Kehaline Kehaline
6.  Muusika Arvutiõpetus
7.

 

4. klass

 

ESMASPÄEV TEISIPÄEV KOLMAPÄEV NELJAPÄEV

REEDE

1. Eesti keel Eesti keel Eesti keel Eesti keel Eesti keel
2. Inglise keel Matemaatika Matemaatika Eesti keel Inglise keel
3. Matemaatika Inglise keel Loodusõpetus Inglise keel Matemaatika
4. Kunstiõpetus   – Muusika Kehaline
5. Loodusõpetus Kehaline Kehaline Matemaatika
6. Muusika Arvutiõpetus Tööõpetus
7. Tööõpetus

 

5. klass

 

ESMASPÄEV

TEISIPÄEV KOLMAPÄEV NELJAPÄEV

REEDE

1. Loodusõpetus Inglise keel Inimeseõpetus   – Eesti keel
2. Inglise keel Eesti keel Loodusõpetus   – Kirjandus
3. Kirjandus Eesti keele Inglise keel Inglise keel   –
4.  Ajalugu Arvutiõpetus  Kunstiõpetus Kehaline Ajalugu
5. Matemaatika Matemaatika Muusikaõpetus Käsitöö Kehaline
6. Matemaatika Matemaatika Käsitöö
7. Muusikaõpetus Kehaline Matemaatika

 

6. klass

 

ESMASPÄEV

TEISIPÄEV KOLMAPÄEV NELJAPÄEV

REEDE

1. Loodusõpetus Inglise keel Inimeseõpetus   – Eesti keel
2. Inglise keel Eesti keel Loodusõpetus  Loodusõpetus Kirjandus
3. Kirjandus Eesti keele Inglise keel Inglise keel  Vene keel
4.  Ajalugu Arvutiõpetus  Kunstiõpetus Vene keel Ajalugu
5. Matemaatika Matemaatika Vene keel Käsitöö Kehaline
6. Matemaatika Matemaatika  Tehnoloogiaõp Käsitöö Ühiskonnaõpetus
7. Muusikaõpetus Kehaline  Tehnoloogiaõp Matemaatika