Pokurühma õpetajad

Õpetajad Tiiu Loidap
Terje Suurvärav
 Logopeed Ester Esula
Õpetaja abi Juta Leppik
Lauluõpetaja Mariann Pärnoja
Liikumisõpetaja Liis Sedrik