Õpetajad

IMBI UULIMA Direktor. 1.-2. kl klassijuhataja
TIINA LELOV 3.-4. kl klassijuhataja, inglise keel
LIIS SEDRIK 5.-6. kl klassijuhataja. Tehnoloogiaõpetus, käsitöö, kehaline, loodusõp 5-6 kl
KRISTA MUSTONEN Eesti keel, ajalugu, vene keel
RAILI PÄRNOJA 5.-6. kl matemaatika
TIIU VAINO Muusikaõpetus
MARIANN PÄRNOJA Ühiskonnaõpetus, arvutiõpetus, kehaline
REENA KÜTT Pikapäevarühm