Kergu kooli arengukava 2017/2020 projekti avalik väljapanek

Vändra Vallavalitsuse 25.08.2017 korraldusega nr 145   kiideti heaks ja suunati avalikule väljapanekule Kergu Lasteaed-Algkooli arengukava 2017-2020 eelnõu. Arengukava avalik väljapanek toimub ajavahemikul  28. august kuni 11. september 2017. Avaliku väljapaneku toimumise kohtadeks on:

Kergu Lasteaed-Algkool, aadressil Kergu küla

Kergu Lasteaed-Algkooli veebileht kergulak.vandravald.ee

Vändra valla veebileht aadressil www.vandravald.ee.

Ettepanekuid saab esitada avaliku väljapaneku kestel kuni 11. septembrini 2017 kella  17.00-ni kirjalikult Vändra Vallavalitsusele aadressil Allikõnnu küla, Vallamaja või e-posti aadressil vald@vandravald.ee. Avaliku väljapaneku tulemuste arutamiseks toimub avalik arutelu 13. septembril kell 16.00 Kergu Lasteaed-Algkoolis, aadressil Kergu küla.

Kergu kooli arengukava 2017-2020_projekt_ (3)

Ettepanekute-vorm. doc formaadis