II TRIMESTRI ÜRITUSED

04. detsembril avab I advendihommiku 3.- 4. klass.

07. detsembril reisib kogu kool Bonifaciuse Gildi Jõulumaale Viljandisse.

11. detsembril II advendihommik.

18. detsembril III advendihommik.

20. detsembril kell 16.00 koolilaste jõulupidu.

Tunnid toimuvad kella 13.00ni. Pikapäevarühma ei toimu.

21.detsember. Lühendatud koolipäev. Toimub kolm esimest tundi + jõululõuna ja seejärel koju.

22.detsember tunnid ei toimu. Jääme vaheajale.

Rahulikku jõluvaheaega!