II TRIMESTRI ÜRITUSED

04. detsembril avab I advendihommiku 3.- 4. klass.

07. detsembril reisib kogu kool Bonifaciuse Gildi Jõulumaale Viljandisse.

11. detsembril II advendihommik.

18. detsembril III advendihommik.

20. detsembril kell 16.00 koolilaste jõulupidu.

Tunnid toimuvad kella 13.00ni. Pikapäevarühma ei toimu.

21.detsember. Lühendatud koolipäev. Toimub kolm esimest tundi + jõululõuna ja seejärel koju.

22.detsember tunnid ei toimu. Jääme vaheajale.

Rahulikku jõluvaheaega!

I TRIMESTRI ÜRITUSED

I trimestri tegemised:

2. novembril osalevad V klassi õpilased Arvate kultuurimajas jutuvestjate konkursil “Kratilood”, esinevad teemaga “100 aastat Peretraditsiooni”. Juhendab Krista Mustonen.

3.-4. novembril osalevad II klassi õpilased Viimsis kooliteatrite festivalil “Väike Lava”, näitemänguga “Oma kodu on kõige parem”. Juhendab Krista Mustonen.

10. novembril kodusõppe päev. Õpetajad väljasõidul.

20. novembril toimub 1.-2. kl ekskursioon Pärnu muuseumisse ja apollo kinno.

23. novembril osalevad õpilased E.Nurga Mälestusvõistlusel Vändras.

29. novembril toimub koolis KARNEVAL.